Management invazních druhů v Euroregionu Nisa

Podpora
Evropský program Cíl 3 (EFRE) je hlavním sponzorem na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou (doba dohody: 4/2010 – 3/2013)

Cíl projektu
Cílem projektu ,,management invazních druhů v Euroregionu Nisa“ je získávání dat v rámci managementu invazních druhů v Euroregionu Nisa, která budou přínosná pro další regiony. Zejména půjde o porovnání nákladů a úspěchů v rámci nejrůznějších opatření managementu. Na základě toho pak budou odvozeny přednosti pro management problematických neofytů.

V rámci projektu by mělo být dosaženo následujících specifických cílů:

  • managementu porostů s ohledem na problematické invazní druhy ve vybrané oblasti
  • vědeckého doprovodu k prozkoumávání a mapování významu neofytů a opatření managementu
  • intenzivní a nepřetržité veřejné práce s informacemi pro lidi o vlivu a managementu neofytů